تاریخچه کانون بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان تهران

کانون بازنشستگان ستاد و شرکت­های زیرمجموعه­ آب و فاضلاب استان تهران در آذر 1385 تأسیس و نخستین مجمع عمومی آن در 29 آذر 1385 در سالن اجتماعات آب و فاضلاب استان تهران برگزار شد. آب و فاضلاب استان تهران اولین شرکت در بین شرکت­های آب و فاضلاب سراسر کشور است که موفق به اخذ مجوز تشکیل کانون بازنشستگان خود شد.

پیش از این بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان تهران عضو کانون بازنشستگان سازمان آب منطقه ­ای تهران بودند و با توجه افزایش تعداد بازنشستگان آب و فاضلاب استان تهران از یک سو و از سوی دیگر تفاوت امکانات، شرایط و قوانین متفاوت استخدامی و بازنشستگی در دو سازمان، ایجاد کانون بازنشستگان آب و فاضلاب استان تهران مستقل از کانون قبلی ضروری می­ نمود. فرایند ایجاد کانون بازنشستگان در آب و فاضلاب استان تهران بیش از دو سال به طول انجامید.

ابتدا از اداره­ کل امور سیاسی وزارت کشور درخواست شد(نامه­ شماره­210/1848 تاریخ10 خرداد 1383) کانون بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان تهران با هدف مدیریت و رسیدگی مؤثر بر امور رفاهی بازنشستگان آب و فاضلاب استان تهران مستقل از کانون سازمان آب منطقه­ ای تهران تشکیل شود. این درخواست با جدیت و کوشش پیگیری شد تا این که در نشست 16 اردیبهشت 1385 کمیسیون ماده­ ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ­ها در وزارت کشور تصویب شد. خبر صدور مجوز تشکیل کانون بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان تهران که ضرورت وجود آن بارها توسط همکاران در نشریه­ همکار مطرح شده بود، در شماره­ 615 این نشریه به تاریخ 24 تیر 1385 درج و از بازنشستگان خواسته شد برای حضور در انتخابات نام­نویسی کنند.

هیأت مؤسس کانون متشکل از آقایان منوچهر صفایی، بیژن طهوری، حسن توحیدی شاکرصفت، عباس قاسمی و فریدون رئیسی تشکیل شد؛ و حسب آگهی درج شده در روزنامه­ ایران دوشنبه 13 آذر 1385، نخستین مجمع عمومی کانون را با دستور کار به شرح ذیل در تاریخ 22 آذر 1385 تشکیل داد:

·        عضویت اعضای حاضر

·        تصویب اساسنامه­ کانون

·        انتخاب هیأت مدیره و بازرس از بین نامزدها

·        انتخاب روزنامه­ کثیرالانتشار

·        تعیین میزان حق عضویت

اساسنامه­ کانون با 31 ماده و 24 تبصره در چهار فصل با عناوین ذیل تنظیم و تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسید:

فصل1:  کلیات و اهداف

فصل2:  شرایط و نحوه­ عضویت

فصل3:  ارکان

فصل4:  بودجه و مواد متفرقه

اهداف تعیین شده در ماده­ 4 اساسنامه­ کانون به شرح ذیل است:

هدف1:   تلاش در جهت حفظ و افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون

هدف2:   صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه­ اعضا و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضا

هدف3:   فراهم آوردن زمینه­ لازم برای بهره ­برداری از دانش، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان

هدف4:   تلاش در جهت ارتقای سطح بهداشت و درمان اعضا

هدف5:   فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تأمین اوقات فراغت اعضا و افراد خانواده­ آن­ها از قبیل اردوهای سیاحتی و زیارتی

ادامه دارد...